Επικοινωνία

Διεύθυνση : Πατρών & Καρκαβίτσα 2, Πύργος
Τηλ. : 26210 33650 – 2
Τ.Κ. : 27100
E-mail : hotelolympos@otenet.gr